Gå in och läs på för din hälsa gällande hälsoriskerna med trådlös teknik/ mikrovågsstrålning /EMF:
www.stralskyddsstiftelsen.se,
www.ehtrust.org
www.mdsafetech.org
www.vagbrytaren.org
www.feb.se
Facebookgrupp :WIFI STRÅLNNG HÄLSORISKER STOPPA 5G
Facebookgrupp: Mass-aktion stoppa 5G nu
Facebooksida: Föräldrar för en förskola/skola fri från trådlös mikrovågsstrålande teknik.
Facebookgrupp: Föräldrar för en strålningsfri
förskola/skola.
Se även Europarådets resolution 1815 finns att läsa i sin helhet på www.vagbrytaren.org